ЧИННІ ТАРИФИ ПО ОКУАСП

щодо публічного виконання, публічного сповіщення та повторного публічного сповіщення

 

ДО ВІДОМА ВСІХ КОРИСТУВАЧІВ

Протоколом №21/07/18 Засідання Наглядової ради Приватної організації «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» від «21» липня 2018 року та Протоколом №21/07/18 Позачергових зборів Ради Авторів та Видавників музичних творів Приватної організації «Організація колективного управління авторськими та суміжними правами» затверджені наступні чинні ставки авторської винагороди (тарифи):

  1. Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів  (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного виконання в кафе, барах, ресторанах, магазинах, інших публічних закладах  (за умови своєчасного укладання договору з ПО ОКУАСП і відповідно використання користувачем всіх творів із Каталогу ПО ОКУАСП без порушень) складає: 1% від сукупного доходу користувача.

Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів     (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного виконання в кафе, барах, ресторанах, магазинах, інших публічних закладах у разі фіксації і виявлення ПО ОКУАСП факту порушення  щодо відповідних творів складає: 1% від сукупного доходу користувача, який здійснював господарську діяльність у відповідному закладі із використанням музичних творів (в тому числі шляхом допущенням такого використання)   і крім цього також  окрему суму винагороди у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб[1] за використання кожного твору, фактичне використання якого було зафіксовано ПО ОКУАСП і відбулось в господарській діяльності користувача без договору з ПО ОКУАСП (і відповідно без дозволу ПО ОКУАСП).

2. Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного сповіщення у передачах ефірного, супутникового телебачення та радіомовлення  (за умови своєчасного укладання договору з ПО ОКУАСП і відповідно використання користувачем всіх творів із Каталогу ПО ОКУАСП без порушень) складає: 2% від сукупного доходу користувача.

Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів     (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного сповіщення у передачах ефірного, супутникового телебачення та радіомовлення  у разі фіксації і виявлення ПО ОКУАСП факту порушення  щодо відповідних творів складає: 2% від сукупного доходу користувача і крім цього також  окрему суму винагороди у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб[2] за використання кожного твору, фактичне використання якого було зафіксовано ПО ОКУАСП і відбулось в господарській діяльності користувача без договору з ПО ОКУАСП (і відповідно без дозволу ПО ОКУАСП).

3. Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного сповіщення (повторного публічного сповіщення) у передачах кабельного телебачення та радіомовлення (за умови своєчасного укладання договору з ПО ОКУАСП і відповідно використання користувачем всіх творів із Каталогу ПО ОКУАСП без порушень) складає: 5% від сукупного доходу користувача.

Перехідні ставки авторської винагороди (перехідні тарифи) ПО ОКУАСП за використання музичних творів     (в тому числі, музичних творів в складі аудиовізуальних творів) способом публічного сповіщення (повторного публічного сповіщення) у передачах кабельного телебачення та радіомовлення, а також при іншому повторному публічному сповіщенні, у разі фіксації і виявлення ПО ОКУАСП факту порушення  щодо відповідних творів складає: 5% від сукупного доходу користувача і крім цього також  окрему суму винагороди у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  за використання кожного твору, фактичне використання якого було зафіксовано ПО ОКУАСП і відбулось в господарській діяльності користувача без договору з ПО ОКУАСП (і відповідно без дозволу ПО ОКУАСП).

 Всі зазначені вище тарифи є чинними від «21» липня 2018 року і діятимуть до прийняття нових тарифів затверджених на підставі і в порядку Закону України «Про ефективне колективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав».

_________________________

[1] Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб має  братись на дату 01 січня року в якому мала місце відповідна фіксація використання твору.

[2] Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб має  братись на дату 01 січня року в якому мала місце відповідна фіксація використання твору.