«Організація колективного управління авторськими і суміжними правами» (ОКУАСП) є приватною спеціалізованою організацією, що створена відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» з метою управління майновими авторськими правами на колективних засадах.

Сфера діяльності

Предметом діяльності ОКУАСП є надання підприємцям передбачених законом дозволів (ліцензій) на використання у комерційній діяльності музичних творів, права на які належать суб’єктам авторського права, які є членами ОКУАСП та/або доручили ОКУАСП виконувати такі дії в їхніх інтересах. Дозволи (ліцензії) легалізують використання музичних творів у закладах громадського харчування, роздрібної та гуртової торгівлі, соціально-побутового обслуговування, розваг, тощо – тобто в будь-якому приміщенні, відкритому для відвідування споживачів, де ведеться бізнес і лунає музика. Більше про правові аспекти використання музики в бізнесі – в розділі КОРИСТУВАЧАМ – СТАНДАРТНІ ЗАПИТАННЯ.

Підстави діяльності та організаційно-правова форма

Статус ОКУАСП як організації ліцензування підтверджується Свідоцтвом про взяття на облік організації колективного управління № 18/2011 від 24 січня 2011 року, виданим Державним департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України.
Організаційно-правова форма ОКУАСП – приватна організація – робить можливим членство в організації всіх правовласників – як авторів музичних творів (фізичних осіб), так і юридичних осіб, яким майнові авторські права належать на підставі угод. Це якнайкращим чином відповідає реаліям сучасного музичного ринку, на якому власниками авторських прав є фізичні та юридичні особи (видавці, ліцензіати), та усуває будь-яку дискримінацію правовласників цих двох категорій.

Автори та правовласники
ОКУАСП – організація колективного управління, що керується та контролюється власниками авторських прав задля реалізації їхніх інтересів. Автори – фізичні особи та юридичні особи правовласники вільно та на рівних засадах набувають членство в ОКУАСП, беруть участь в управлінні організацією. Також вони отримують доступ до правової, фінансової та іншої інформації ОКУАСП на умовах, визначених законодавством України та статутними документами ОКУАСП.

ОКУАСП діє згідно Закону України «Про авторське право і суміжні права» та на підставі повноважень, переданих організації правовласниками – особами, яким належать майнові авторські права на музичні твори. Членами та/або партнерами ОКУАСП є всі глобальні та абсолютна більшість вітчизняних правовласників. Повний перелік членів і партнерів ОКУАСП – в розділі НАШІ ПАРТНЕРИ-ПРАВОВЛАСНИКИ.

Неприбуткова організація

ОКУАСП не має на меті отримання прибутку. Статус ОКУАСП як неприбуткової організації підтверджено відповідно до Податкового кодексу України. Суми винагороди, сплачені користувачами музичного контенту, за винятком операційних витрат організації на збір, розподіл і виплату винагороди, щокварталу виплачуються правовласникам, яким належать права на музичні твори. Межі відрахувань на покриття витрат ОКУАСП визначають безпосередньо правовласники – члени організації.

Партнерство з ОКУ УЛАСП та єдина ліцензія для користувачів

З метою мінімізації операційних витрат ОКУАСП та заради зручності користувачів практична діяльність з ліцензування музичних творів, збору винагороди та судового захисту майнових авторських прав здійснюється партнерською організацією ОКУАСП – ОКУ «Українська ліга авторських і суміжних прав» (www.ulasp.org). ОКУ УЛАСП на території України управляє суміжними правами на музичний контент, тобто правами виконавців, продюсерів і виробників фонограм. Це зручно і для користувачів-підприємців: на підставі єдиної ліцензії ОКУ УЛАСП вони отримують легальний доступ до величезного каталогу світової та української музики з очищенням всього комплексу прав, втілених в музиці (авторські та суміжні), а також надійний захист від санкцій та заходів юридичної відповідальності, передбачених законом на випадок порушення авторських і/або суміжних прав.

Запрошуємо до співробітництва

Запрошуємо підприємців, яким необхідно оформити використання музики у власній справі, звертатися до ОКУ УЛАСП. На Вас очікують БОНУСИ: безкоштовна правова підтримка та професійний підбір музики для вашого закладу.