Для цього необхідно укласти договір про управління правами на колективній основі.

Зразок договору

Розподіл і виплата зібраної винагороди здійснюються щокварталу.

ОКУАСП захищає інтереси правовласників всіма законними засобами, в тому числі в рамках судових процедур. Це прописано окремим пунктом договору. З прикладами судових рішень у справах про порушення майнових справ можна ознайомитися у розділі СУДОВА ПРАКТИКА.